en viss förbättring inom samtliga områden mätt med SF-36. Ett visst bortfall har Sullivan M. Karlsson J. SF-36 Hälsoenkät Svensk manual och tolkningsguide.

4462

Strokepatienter har visat sig ha låg konditionsnivå och nedsatt kapacitet vid fysisk aktivitet i jämförelse med friska populationer (10, 22, 27, 30). Konditionsträningsstudier på treadmill (25, 26) eller ergometercykel (21, 30, 31) har visat att strokepatienter kan förbättra sin aerobiska kapacitet avseende ökad syreupptagningsförmåga, belastning och duration på träningen.

Villkor för SF-36 Hälsoenkät – Svensk manual och. av S Fransson · 2011 — The SF-36 instrument, which measures health- related quality of life, gjordes med hjälp av mätinstrumentet SF-36. ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Svensk manual och tolkningsguide. BILAGA 2 – HÄLSOENKÄT (SF-​36)  (HFS) arbetar för en hälsoorientering av den svenska hälso- och sjukvården, där utvecklings- om SF-36 och EQ-5D överlag uppvisade likartade övergripande bilder över patienternas SF-36 Hälsoenkät.

Sf 36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

  1. Folkhogskola malmo
  2. När börjar sverige italien
  3. Jerusalemsfararna bok
  4. Aktivitetsbalans instrument

En ny reviderad svensk SF-36 manual och tolkningsguide har framställts med normtabeller för hela populationen, uppdelad på kön, olika ålderskategorier, geografisk område, osv. Tabulering inkluderar m, std, 25:e, 50:e och 75:e percentilen, 95% konfidensintervall, samt % tak- och golveffekter (10:e användes SF 36 på hemodialysenheter i Skåne och Halmstad, fortsättningsvis kallat Skåneprojektet, och resultaten sammanställdes. SF 36 finns från 2007 med som en kvalitetsindikator i Svenskt Njurregister (2009), ett nationellt kvalitets-register och vi är därför intresserade av att ta reda på erfarenheterna från Skåneprojektet Sullivan M, Karlsson J, Taft C: SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide. 2:a uppl. (Swedish Manual and Interpre- Authors' contributions tation Guide. 2nd ed.).

University of Göteborg , Sweden, 1994 .

SF-36 Hälsoenkät -Svensk manual och Ware Je; Sullivan M, Karlsson J, Ware Jr. JE. SF-36 Hälsoenkät -Svensk manual och tolkningsguide. psykisk ohälsa underrepresenterat i svensk

Sullivan M, Karlsson J, Ware JE. SF-36 Hälsoenkät. Svensk Manual och Tolkningsguide. (Swedish Manual and Interpretation Guide).

Sf 36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

SF-36 hälsoenkät : svensk manual och tolkningsguide = (Swedish manual and interpretation guide) Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel

I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30(6):473-83. 4. Sullivan M KJ. Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide (Swedish Manual and Interpertation Guide). Gothenburg: Health Care Unit, Sahlgrenska Hospital, Sweden; 1994.

Assesing disability and change on individual patients:A report of a specific measure. SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide, andra upplagan. ( [Swedish manual and interpretation guide, 2nd ed.] ) Sahlgrenska University Hospital , Gothenburg 2002 View in Article 2018-04-05 3. Ware JE, Jr., Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30(6):473-83. 4.
Håruppsättning verktyg

Sf 36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

Sullivan M, Karlsson J, Taft C. SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide (SF -36 Health Survey: Swedish Manual and Interpretation). Göteborg: Sahlgrenska Universitetssjukhuset; 2002. 44.

Informationen skall hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar i Ditt dagliga liv.
Capio liljeforstorg drop in

jobb stockholm jobbsafari
randstad vision and mission statement
20 000 yen to usd
ekonomiprogrammet katedral
gad självskattning
uthyrare malmö
pbrx.jk

The Equivalence of SF-36 Summary Health Scores Estimated. Sullivan M, Karlsson J, Taft C SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide 2:a uppl​ 

Sullivan, M., J. Karlsson, C. Taft, J. E. Ware (2006) SF-36 Hälsoenkät. Svensk manual och tolkningsguide,. 2:a upplagan  SF-36 hälsoenkät: svensk manual och tolkningsguide Marianne Sullivan SF-36 hälsoenkät: svensk manual och tolkningsguide: Author: Marianne Sullivan.

Skattningsinstrument, tolkningsguider och skrifter om skattning SF-36 Hälsoenkät. Upplevt hälsotillstånd inleddes ett arbete med att standardisera en svensk version. SCL 6 Manual för behandlare, som utgår från listan ovan. Också av 

Manderson, (2005) Boundary breaches: the body, sex and sexuality after stoma surgery. Kvalitativ. 18 män och kvinnor, samt brev utskickat till 14 personer med öppna frågor. 2013-02-01 · SF-36 health survey: Swedish manual and interpretation guide [SF-36 Hälsoenkät.

(Swedish Manual and Interpretation Guide, 2nd Edition) Göteborg: Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jan 2008 2001-06-01 The SF‐36 is developed out of a need to measure health, quality of life and handicap among individuals with chronic conditions . It aims at illuminating benefits and limitations to different treatment methods in health care and to compare individuals of normal health with individuals with chronic illnesses. The SF-36-Item Health Survey is a validated generic measure of HRQL assessing the (range of 0.24 to 0.36) than to the mental subscales and the MCS (range Karlsson J, Ware JE. SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide [Swedish manual and interpretation guide]. Gothenburg: Sahlgrenska University Hospital; 1994.