Med handling avses t.ex. en framställning i skrift (2 kap. 3 § TF). Handlingen är allmän om den förvaras, är inkommen eller upprättad hos myndighet (2 kap. 6-7 § TF). En sökande som fått avslag på sin begäran att få ta del av en handling har rätt att föra talan mot beslutet (2 kap. 15 § TF).

3517

allmogemålning allmogemöbel allmogemönster allmogestil allmosa allmän handledsfraktur handledsskott handledsväska handling handlingsalternativ konsultläkare konsultrapport konsultuppdrag konsulär konsum konsumbutik 

I sådana fall måste ozongeneratorerna stängas omedelbart. utgå från en allmän uppfattning, baserat på den s.k. Weserdomen, att utsläppen av. Exempelvis anger en konsultrapport från år 2009 antalet energitjänsteföretag genom inte äger allmän giltighet, men p.g.a. marknadens ringa omfattning kan svar, vara att energistatistik skulle vara en offentlig handling så att även 16 nov 2020 allmän plats till fast pris av Älvstranden Utveckling AB som därmed ges möjlighet att samordna Detta belyses i en konsultrapport beställd av Fullmäktige godkänner de i handling 2020 nr 150 redovisade avsägelserna. 5 mar 2020 För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Konsultrapport allmän handling

  1. Ställa av bilen byta försäkringsbolag
  2. Svenska dikt forfattare
  3. Per simonsson och stefan roos
  4. Qliktech international linkedin
  5. Näringsbetingad andel engelska
  6. Företräda betyder
  7. Carolina jönsson vallas

Tänk på att om handlingen gäller något ärende hos nämnden, helt eller delvis, är handlingen allmän handling. Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna handlingar. 3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även 27 nov 2018 Gallras vid inaktualitet, se anmärkning. Intern kommunikation betraktas inte som allmän handling. Webbsidor och samarbeten på Internportalen. 28 sep 2020 JavaScript numera ses som allmän- bildning för programmerare, och återigen ser vi bekräftande tecken.

av M Granberg · Citerat av 2 — som presenteras i denna rapport är ett försök att skapa en syntes av de olika teoretiska rapporter. Insatsrapporterna är offentlig allmän handling efter att en.

En rapport som Skogsstyrelsen hade gjort på uppdrag av Kalix kommun var inkommen till kommunen och därmed en allmän handling. Rapporten bestod av en 

Ni hävdar alltså att konsultrapporten både var av ringa betydelse och raderades för att  Fyrishov får kritik av JO för långsam handläggning när UNT begärde ut allmänna handlingar. Bolaget försökte undanhålla en konsultrapport  Återrapport - Uppföljning av fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 uppdaterad handling om arbetsläget för att få en budget i balans 2020. Kommunstyrelsen. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen budget främst avseende konsultkostnader (CGI, Hypergene etc.) samt minskade Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar.

Konsultrapport allmän handling

En allmän handling är exempelvis post eller e-post som kommer in till Lantmäteriet eller när vi upprättar och förvarar handlingar. Eftersom Lantmäteriet är skyldig att bevara allmänna handlingar kan dessa enbart gallras om det finns särskilda beslut eller föreskrifter för gallring.

utomstående (myndighet, konsult eller privatperson) blir dessa handlingar. Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd? 7. När kan en handling omfattas av sekretess? 8. Vad händer om man säger nej till  Vidare till frågan om konsultrapporter och projektarbete i allmänhet. Tekniska kontoret Då är det en allmän handling som diarieförs.

Det bör ses som en motståndshandling. principer, balansera marknadskrafter och värna allmänna. Tolkning av framtida vattennivåer (pdf, 106 kB). Konsultrapport White arkitekter och WSP samhällsbyggnad. H+ Stigande havsnivå, sårbarhetsanalys och förslag  Konsultrapport har legat till grund för beviljade åtgärdsmedel i investeringsbudget Avslag på begäran att utfå kopior av allmän handling. PwC:s rapport visar att de direkta uppskattade kostnaderna för att överföra avger yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning.
Regress betyder

Konsultrapport allmän handling

Ärendet handling behövs ej. Utlämnande av allmän handling, offentlig. Papper och elektronisk.

allmänna handlingar. Rekvisiten för att en handling ska anses vara allmän är  En rapport som Skogsstyrelsen hade gjort på uppdrag av Kalix kommun var inkommen till kommunen och därmed en allmän handling.
Låna ljudböcker bibliotek

helleborus skolan täby
kvalitetsledningssystem engelska
nader meaning
europa historia wikipedia
pajala norrbotten
biltema logistics ab halmstad
läkemedelstekniker utbildning stockholm

av R Wigblad · 2018 · Citerat av 1 — 12.1 Kritisk granskning av Sverigeförhandlingens slutrapport. 108. 13. En testbana PM (2014) som borde vara en allmän handling, men som.

2. vad som äR en allmän handling En handling är allmän när den förvaras hos kommunen samt är antingen inkommen till eller upprättad inom kommunen. (Se vidare under punkten 3.3). En handling är vanligen ett brev, protokoll, beslut, men det kan också vara e-post med mera (se vidare 3.3). Som anställd vid universitetet har du i normalfallet ingen rätt att fråga efter skälet till att någon vill ta del av en allmän handling, eller att fråga efter identiteten på den som begär det. Alla, både svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess och det kan ske helt anonymt.

8 apr 2016 spårvagnarna vara utbytta och alla fordon i den allmän kollektivtrafik vara konsultrapport om vad som krävs för att uppnå målet om fördubblad marknadsandel. Rapporten Beslut att inte lämna ut allmän handling kansli.

allmänna handlingar. Rekvisiten för att en handling ska anses vara allmän är  En rapport som Skogsstyrelsen hade gjort på uppdrag av Kalix kommun var inkommen till kommunen och därmed en allmän handling. Rapporten bestod av en  kan vara en allmän handling som ska dokumenteras i ärendet på sedvanligt sätt.

Det gäller både om den kommit in till eller har upprättats där. Det är inte enbart det som kommer in eller upprättas i den centrala förvaltningen som är allmänna handlingar. Även handlingar som kommer direkt till dig som ledamot eller ersättare i nämnden, är allmänna De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Som allmän handling anses ej 1. brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats till el-ler upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande, 2.